Проекти
Русия
Бетонови заводи
1. Интегрирана автоматизирана система за бетонови заводи
Домостроител Владимир 1991
Циментова индустрия
1. Комплексна производствена линия
Holcim (Rus) CM ОАО - "Shurovsky Cement" Коломна Цялостна линия 2009-2013
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Нова производствена линия 2014, 2015, 2016
2. Система за автоматичен контрол на Въртящи пещи
Холсим (Русия) – "Волскцимент ОАО" – 5 бр. Волск Пещ 4, 5, 6, 7 и 8 2005 - 2008
3. Система за автоматичен контрол на Циментови мелници
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Циментова мелница 5 до 11 2006,2007,2008,2009
Holcim (Rus) CM OAO - "Shurovsky Cement" Коломна Циментови мелници 5, 6, 7 и 8 2007, 2008, 2011
4. Система за автоматичен контрол на Обезпрашаване на Циментова мелница, Пещ и Клинкер охладител
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Циментови мелници 9, 10, 11; Пещ 5, 6 и 8 2005, 2007, 2008
5. Система за автоматичен контрол на дозиране на циментови силози
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Циментови мелници 9, 10, 11 2005
6. Система за автоматичен контрол на пакетиране
Holcim (Rus) CM OAO - "Shurovsky Cement" Коломна Завод за Пакетиране 2010
7. Система за автоматичен контрол на Клинкер транспорт
Холсим (Русия) - "Волксцимент ОАО" Волск Пещ 3 2008
8. Система за автоматичен контрол на пепелина
Lafarge (Russia) Воскресенск Циментови мелници 2012
9. Процесен инженеринг, програмиране, инсталация, супервизия, тестване и пускане в експлоатация
Eurocement – "Podgorensky cement plant" Подгоренский Инженерингови услуги 2012
10. Автоматизирана система за управление на ръкавен филтър
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Ръкавен филтър 8 2007
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Ръкавен филтър 6 2008
11. Автоматизирана система за управление на пакетиране и експедиция
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Пакетиране и Експедиция 2013
12. Процесно и електро-оборудване за машина Haver & Boecker
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск 2013
13. Автоматизирана система за управление на сушилен барабан за добавки №5
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Сушилен барабан №5 2013
14. Автоматизирана система за управление на палетизация
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Палетизация 2013
15. Автоматизирана система за управление на лентов конвейер
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Лентов конвейер 2013
16. Автоматизирана система за управление преработка на суровини
Holcim (Rus) CM ОАО Коломна, Русия AFR 2013
17. Система за автоматичен контрол на Помпена станция
HOLCIM (Rus) CM OAO Коломна, Русия Помпена станция - река ОКА 2013
18. Доставка на електро и процесно оборудване и услуги за Циментова мелница 4
HOLCIM (Rus) CM OAO Коломна, Русия Циментова мелница 4 2013
19. Услуги за електро-тестване и пускане в експлоатация
Eurocement – "Podgorensky cement plant" Подгоренск 2013
20. Автоматизирана система за управление на Eлектрофилтри 1, 2 на Пещ 4
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Електрофилтри 1,2 на Пещ 4 2013, 2014
21. Доставка на eлектро-оборудване, инсталация, тестване и пускане в експлоатация
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск HVAC Палетизация 2012
Holcim (Rus) CM OAO Коломна Циментови мелници 2012, 2013
22. Проект "под ключ" - Доставка на ел.апаратура, инженеринг, ел.инсталация, супервизия и внедряване
Лафарж цимент – "Циментов завод Ферзиково" Ферзиково Силози 4-9 2016
Продукти на САТ
1. Лентови Дозатори
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" - 18 бр. Волск Циментови мелници 9, 10, 11 2007, 2008
Holcim (Rus) CM OAO - "Shurovsky Cement" - 1 бр. Коломна Циментови мелници 5, 6 2007, 2008
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" - 2 бр. Волск Циментова мелница 7 и 8 2012
HOLCIM (Rus) CM OAO - 1 бр. Коломна, Русия Лентов Дозатор 2013
Holcim (Rus) CM OAO - 2 бр. Коломна Лентов дозатор 2015