Профил

Системи Автоматика Технологии - САТ ЕООД е частна инженерингова компания, основана на 1ви Август 1991 година. САТ е един от последователите на Централния Научно-Изследователски Институт по Комплексна Автоматизация на производството (ЦНИКА), който работи в тази област от 1970 г. САТ съчетава интелектуалния потенциал и дългогодишeн опит на повече от 100 висококвалифицирани специалисти. САТ ЕООД е основател на САТ Груп, която обединява опита на компании работещи в същата област. Всички дейности на дружеството съответстват на установени и действащи европейски стандарти. Управител на САТ ЕООД - инж. Валери Андреев

САТ изпълнява инженеринг, проектиране, производство, програмиране, обучение, eлектро инсталация, супервизия, тестване и въвеждане в експлоатация на проекти "под ключ" за автоматизация на различни процеси, машини, цехове и цели производствени линии. За 30 години, САТ се превърна в най-големия български доставчик на системи за индустриална автоматизация. Понастоящем се счита за лидер на вътрешния пазар в областта на системите за автоматизация в циментови, стъкларски, бетонови заводи, заводи за фураж, хартия, в металургията, енергетиката и др. производства. Все по-голяма част от продуктовата гама на САТ се изнася в Европа и други страни. От самото начало, нашите цели са комплексно покриване на потребностите на нашите клиенти, отговаряйки на всички изисквания на пазара, в съчетание с безкомпромисно качество и надеждност на предлаганите продукти и услуги.