Екип

Политиката на САТ да инвестира непрекъснато в усвояването на високите технологии, води до непрекъснатото попълване на персонала на компанията с високообразовани и опитни специалисти.

Системните и софтуерни специалисти, електроинженерите и инженерите по автоматизация, електротехниците и маркетинговите специалисти покриват областите на иновации, техническа поддръжка и продуктово разнообразие и спомагат за успешното развитие на фирмата.

За САТ работят повече от 100 висококвалифицирани специалисти  инженери, специалисти КИП и А, електротехници, механици, икономисти и други, както следва:

 • Процесни експерти (ръководители на проекти)
 • Системни инженери (шефмонтажници)
 • Софтуерни специалисти
 • Проектанти
 • Електроинженери
 • Електротехници
 • Механици
 • Монтажници
 • Други специалисти

 

 

Фирма САТ ЕООД е в основата на “САТ Груп” – един консорциум от партньорски фирми, управлявани от общ тим, изпълняващи общи проекти и прилагащи еднаква фирмена политика за пълното покриване нуждите на общите клиенти. Членове на този консорциум са:

 • Системи Автоматика Технологии - CAT EООД, София, България - на тази фирма се падат основните дялове от инженеринговите услуги
 • Представителство на CAT EООД в Руската Федерация - Москва, Руска Федерация - занимава се с маркетинг на продуктите на САТ на руския пазар
 • Системи Автоматика Технологии - САТ Рус, Коломна, Руска Федерация - занимава се с управление и изпълнение на проектите за руския пазар
 • Системи за Автоматизирани Технологии - CAT ООД, София, България - изпълнява  управление на проекти и отговаря за цялостното изграждане на системите. Асистира при тестване на системите
 • ГИК 2000 ЕООД - София, България - изпълнява необходимите строително-монтажни дейности за проектите на групата