Кариера

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИК

 

Основни задължения 
1. Изработва електрическата част на електрически уредби, възли, модули, прибори и системи за контрол и автоматизация, други по предоставена конструктивна документация, схеми и сборни чертежи.
2. Участва в монтажа, връзката на произведените изделия и тестването им в лабораторни и производствени условия.
3. Участва в монтажа, връзката на произведените изделия и тестването им при внедряване на системите в реални обекти.
4. Констатира и отстранява несъответствия при комплектовката на изделията.
Изисквания за длъжността
1. Образование - минимум средно специално – електротехник.
2. Опит в областта на ел.табла е предимство.
3. Разчитане на ел.схеми, проектна и конструктивна документация за производство на електрически уредби.
4. Възможност за служебни пътувания в страната и чужбина.
 
ИНДУСТРИАЛЕН ПРОГРАМИСТ PLC & SCADA
 
Основни задължения
1. Изготвяне на приложен софтуер за PLC и операторски интерфейс HMI, разработване на DCS системи АВВ или Siemens S7 & PCS7 за непрекъснати процеси и производства.
2. Знания по програмиране на контролери Schneider-Еlectric; ABB; Allen-Bradley; CoDeSys; Ignition; Mitsubishi се счита за предимство.
3. Знания и опит в областта на електро-задвижванията (честотни регулатори) се счита за предимство.
4. Знания и опит в областта на motion control” се счита за предимство.
5. Настройка и параметризация на цифрови контролни системи
.
6. Тестване и настройка на системи по време на разработка и внедряване
.
7. Гаранционно и следгаранционно обслужване.
8. Отдалечени връзки за достъп до инсталациите на клиента за отстраняване на неизправности.
Изисквания за длъжността
1. Завършено висше техническо образование, магистърска степен по специалност "Автоматизация" или подобна.
2. Опит в програмирането с програмни езици за PLC (ST, FBD, LAD, CFC, SFC, CFC).
3. Опит в SIEMENS S7 TIA Portal и PCS7 или
ABB 800 xA.
4. Опит в програмирането с програмни езици C#, Visual Basic,
Java script, SQL expression ще се счита за допълнително предимство.
5. Способност да разчита електрически схеми.
6. Знания по мрежова топология, оптични мрежи, Profibus, Profinet, Modbus може да се счита за допълнително предимство.
7. Добро владеене на английски език.
8. Възможност за служебни пътувания в страната и чужбина.