Партньори

Дългогодишното, отлично партньорство на САТ с утвърдените лидери в производството на оборудване за автоматизация и електроуправление прави проектите на САТ икономически изгодни, високотехнологични, с гарантирано качество и възможно най-кратък срок на внедряване.