Проекти
Косово
Циментова индустрия
1. Система за автоматичен контрол на Циментови мелници
Tитан - "ШАРСЕМ" Косово Циментова мелница 3 2003
Продукти на САТ
1. Лентови Дозатори
Титан - "ШАРСЕМ" - 7 бр. Косово 2003, 2011
2. Електронни кантари за автомобили
"ШАРСЕМ" - 3 бр. Косово Експедиция 2002