Проекти
Нигерия
Циментова индустрия
1. Система за автоматичен контрол на Обезпрашаване на Циментова мелница, Пещ и Клинкер охладител
Lafarge - "AshakaCem" Nigeria Пещ 1 и 2 2006