Проекти
Унгария
Циментова индустрия
1. Модернизация на система за товарене на цимент в циментов завод "Мишколц"
Holcim (Hungary) Zrt. - Циментов завод Мишколц Мишколц Експедиция 2009