Проекти
Сърбия
Циментова индустрия
1. Комплексна производствена линия
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Цялостна линия 2004, 2005
2. Система за автоматичен контрол на Въртящи пещи
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ 2 2004, 2005
3. Система за автоматичен контрол на Въглищна мелница
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Въглищна мелница 2003
4. Система за автоматичен контрол на Циментови мелници
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментови мелници 1 и 2 2005, 2008
5. Система за автоматичен контрол на Суровинна мелница
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Суровинна мелница 1 2005
6. Система за автоматичен контрол на Обезпрашаване на Циментова мелница, Пещ и Клинкер охладител
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ, Циментови мелници 1 и 2 2005
7. Система за автоматичен контрол на Насипно товарище
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Експедиция 2006
8. Система за автоматичен контрол на дозиране на циментови силози
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментови мелници 2003
9. Система за автоматичен контрол на пакетиране
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Завод за Пакетиране 2005
10. Система за автоматичен контрол на Клинкер транспорт
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ 2005
11. Система за автоматичен контрол на подаване и изгаряне на гуми
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ 2006
12. Система за автоматичен контрол на пепелина
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментова мелница 2007
13. Система за мониторинг на емисиите
Холсим (Сърбия) д.о.о Нови Поповац 2007
14. Автоматизирана система за управление транспорт на цимент
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментова мелница 1 2014
15. Доставка на процесно и електро оборудване и услуги за разпределителна система за феро сулфат
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментова мелница 1 2013
16. Автоматизирана система за извличане на горещо брашно
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Извличане на горещо брашно 2014
17. Замяна и реинженеринг на управлавяща система на завода
CRH (Сърбия) d.o.o. Нови Поповац Хардуер и Софтуер 2015
18. Обучение PCS7
CRH (Сърбия) d.o.o. Нови Поповац PCS7 2016
Стъкларска индустрия
1. Автоматизирана система за управление на цех за подготовка на суровини
Глас Индъстри АД Парачин Цех за подготовка на суровини 2013
Продукти на САТ
1. Лентови Дозатори
Холсим (Сърбия) д.о.о. - 22 бр. Нови Поповац Циментови и Суровинни мелници 2003, 2007
2. Електронни кантари за автомобили
Холсим (Сърбия) д.о.о. - 4 бр. Нови Поповац Експедиция 2004, 2005