Проекти
Словакия
Циментова индустрия
1. Нова автоматизирана система за управление на завод
CRH (Slovensko) a.s. – Циментов завод Турна Турна PCS 2017,2018,2019
2. Реконструкция на Клинкер охладител
CRH (Slovensko) a.s. – "Циментов завод Турна" Турна Клинкер охладител 2018