Проекти
Ливан
Циментова индустрия
1. Реконструкция на разпределителна система средно напрежение в завод "Chekka"
Holcim (Liban) S.A.L 2013,2014,2015,2016