Проекти
България
Циментова индустрия
1. Система за автоматичен контрол на Въртящи пещи
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ 2 2006, 2008
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Пещ 4 и 5 2005, 2006
2. Система за автоматичен контрол на Въглищна мелница
Холсим (България) АД Плевен Въглищна мелница 1999
Холсим (България) АД Бели Извор Въглищна мелница 2000, 2006
Tитан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Въглищна мелница 2009
3. Комплексна производствена линия
Холсим (България) АД Бели Извор Нова комплексна производствена линия 2006, 2007
Титан – “Златна Панега Цимент” АД Златна Панега Нова комплексна производствена линия 2005, 2006
4. Система за автоматичен контрол на Циментови мелници
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 1, 2, 3 2002, 2004, 2008
Холсим (България) АД Плевен Циментови мелници 1-4 2000, 2008
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Циментови мелници 1-9 2004, 2006, 2009, 2010
Italcementi - "Вулкан" АД Димитровград Циментови мелници 1-4 2004, 2005, 2006
5. Система за автоматичен контрол на Суровинна мелница
Холсим (България) АД Бели Извор Суровинни мелници 1, 2 2002, 2006
Холсим (България) АД Плевен Суровинни мелници 1, 2 2003
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Суровинни мелници 4, 5 2004, 2005
6. Система за автоматичен контрол на Обезпрашаване на Циментова мелница, Пещ и Клинкер охладител
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ, Клинкер охладител, Циментови мелници 1, 2, 3 2004, 2005, 2006, 2008
Tитан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Пещ 4, Пещ 5, Клинкер охладител 4 и 5 2006
7. Система за автоматичен контрол на Насипно товарище
Холсим (България) АД Плевен Експедиция 2000
Холсим (България) АД Бели Извор Експедиция 2004
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Експедиция 2005
8. Система за автоматичен контрол на дозиране на циментови силози
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 2000
Холсим (България) АД Плевен Циментови мелници 2005
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Циментови мелници 2007
9. Система за автоматичен контрол на пакетиране
Холсим (България) АД Бели Извор Завод за Пакетиране 2000
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Завод за пакетиране 2006
Холсим (България) АД Бели извор Пакетираща машина "Ventomatic" 2015, 2016
10. Система за автоматичен контрол на Клинкер транспорт
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ 2006
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Пещ 5 2006
11. Система за автоматичен контрол на Помпена станция
Холсим (България) АД Бели Извор Помпена станция 2002
12. Система за автоматичен контрол на подаване и изгаряне на гуми
Italcementi - "Девня Цимент" АД Девня Пещ 2003
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ 2007
13. Система за автоматичен контрол на пепелина
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 2007
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Циментови Мелници 2005, 2006
14. Система за мониторинг на емисиите
Холсим (България) АД Бели Извор завод 2003, 2006
15. Система за автоматичен контрол на алтернативни горива
Холсим (България) АД Бели Извор SRF 2009, 2011
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Цимент SRF 2011
16. Доставка на оборудване и услуги за Подстанции "Ниско" и "Средно" напрежение
Холсим (България) АД Бели Извор Подстанции "Ниско" и "Средно" напрежение 2013
17. Автоматизирана система за управление на инсталация за сода бикарбонат
Холсим (България) АД Бели Извор Инсталация за сода бикарбонат 2013
18. Автоматизация на охлаждаща инсталация на Циментова Мелница 3
Холсим (България) АД Бели Извор 2013
19. Автоматизация на инсталация за сухи строителни смески
Техногипс ЕАД Стара Загора регион Инсталация за сухи смески 2012
20. Автоматизирана система за редуциране на NOx
Холсим (България) АД Бели Извор NOx 2014
"Златна Панега Цимент" АД Златна Панега NOx 2014
21. Модернизация на контролна система
Холсим (България) АД Бели Извор SRF 2 2014
Холсим (България) АД Бели Извор SRF завод 2016
22. Нова автоматизирана система за управление на завод
Холсим (България) АД Бели Извор Нова контролна система 2016, 2017
23. Проект "под ключ" - Доставка на ел.апаратура, инженеринг, ел.инсталация, супервизия и внедряване
Холсим (България) АД Бели Извор Разтоварващ шнек V03-ES1 2015, 2016
Златна Панега Цимент АД Златна Панега Циментова мелница 9 2016
24. Автоматизирана система за управление на транспортьор и конвейер
Холсим (България) АД Бели Извор 490-PN3, 490-SX2 2015, 2016
25. Електронна система за отчитане на вода
Златна Панега Цимент АД Златна Панега Отчитане на вода 2015
26. Услуги за демонтаж на електро оборудване
Златна Панега Цимент АД Златна Панега Циментова мелница 9 2015
27. Автоматизация на нова шредерна линия
Холсим (България) АД Бели Извор нова шредерна линия 2018
28. Модернизация на Помпена станция
Холсим (България) АД Бели Извор помпена станция 2018
29. Модернизация на контролна система за алтернативни горива
Холсим (България) АД Бели Извор Алтернативни горива 2019
30. Модернизация на лентов транспорт за SRF
Холсим (България) АД Бели Извор Лентов транспорт за SRF 2019
Стъкларска индустрия
1. Автоматизирана система за управление на дозиране, смесване и транспорт на материали
Youla Glass - "Стинд" София Ванна пещ 1998
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Ванна пещ 2000
"Рубин" Плевен Ванна пещ 2005
Youla Glass - "Ново стъкло" Нови Пазар Ванна пещ 2005, 2006
2. Автоматизирана система за управление на пещи за стъкло
"Рубин" Плевен Пещи II, IV, V 1996, 2004
"Диамант" Разград Феростъкло 1997
3. Температурен контрол на стъкларски фидери
"Рубин" Плевен Пещ II, IV, V 1995
Youla Glass - "Стинд" София Цех I, II 1997
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Пещ V 1999
4. Автоматизирана система за управление на темперни пещи
Youla Glass - "Стинд" София Цех II 1998
5. Интегрирана система за управление на стъкларски заводи
„Рубин" Плевен 1997, 2005
"Диамант" Разград Пещ 1997
6. Доставка на eлектро-оборудване и извършване на инжeнерингови услуги
Рубин АД Плевен Материален цех 2012
7. Софтуер на САТ за Автомобилни и ЖП кантари
Дружба Стъкларски заводи АД - ЮЛА Груп Пловдив 2011
8. Модернизация на система за управление и дозиране
Ново Стъкло EАД Нови Пазар Материален цех 2016
9. Модернизация на контролна система
Рубин АД Плевен Материален цех, подаване на трошки за "5-та Пещ" и "6-та Пещ“ 2018
Бетонови заводи
1. Интегрирана автоматизирана система за бетонови заводи
ЗСК Стара Загора Стара Загора 1992
Метални конструкции Пловдив 1992
Софстрой София "Барите", "Плавателен канал", "Корията" 1993, 1995, 1997
Домострооене Бургас 2002
ЗСК Лозово Бургас 2002
Холсим (България) – “Комарс” Пловдив 2007
Енергетика
1. Автоматизирана система за управление на кран 30t
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2000
2. Автоматизирана система за управление на кран 25t
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2002
3. Нисковолтова разпределителна система - табла (0.4 kV)
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2002
4. Автоматизирана система за управление на портален кран "ATLANT" - 4 бр.
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2003
5. Автоматизирана дозираща система за въглища
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово Блок 1, 2, 3 и 6 2004, 2008
6. Автоматизирана система за управление на синхронни двигатели
TEЦ Варна ЕАД Eзерово Мелници 4, 4А, 6 и 6А 2008
7. Автоматизирана система за управление на транспорт на въглища
ТЕЦ Русе Русе 2005
Металургия
1. Автоматизирана система за управление на цех "Агломерация"
Global Steel - "Кремиковци" АД София Агломерация 2006, 2007
2. Проект "под ключ", част "Електро" и "Автоматизация"
КЦМ АД Пловдив Нов оловен завод 2012, 2013, 2014
Продукти на САТ
1. Лентови Дозатори
Холсим (България) - "Плевенски цимент" АД - 22 бр. Плевен Циментови и Суровинна мелници 1999, 2001
Холсим (България) АД - 17 бр. Бели Извор Циментови и Суровинни мелници 2001, 2003, 2007
Italcementi - "Вулкан" АД - 12 бр. Вулкан Циментови мелници 2002, 2003
Italcementi - "Девня цимент" АД - 1 бр. Девня Циментова мелница 2004
Titan - "Златна Панега Цимент" АД - 24 бр. Златна Панега Циментови и Суровинни мелници 2004, 2005, 2006, 2007
КЦМ АД - 9 бр. Пловдив 2012-2013
2. Електронни кантари за автомобили
Холсим (България) АД - 4 бр. Бели Извор Експедиция 1999, 2006
Холсим (България) АД - 3 бр. Плевен Eкспедиция 2000, 2004
Холсим (България) – "Обединени Кариери София" – 6 бр. София Кариери 2001, 2002
Холсим (България) – "Обединени Кариери Пловдив" – 3 бр. Пловдив Кариери 2003, 2006
Titan - "Златна Панега Цимент" АД – 4 бр. Златна Панега Експедиция 2004, 2005
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Eкспедиция 1999
3. Електронни кантари за вагони
Холсим (България) АД Бели Извор Експедиция 2000
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Експедиция 2001
Titan - "Златна Панега Цимент" AД Златна Панега Eкспедиция 2006
4. Лентови везни
Холсим (България) - "Плевенски Цимент" - 4 бр. Плевен Циментови Мелници 2000
Холсим (България) - "Обединени Кариери София" - 6 бр. София Кариери 2000
Холсим (България) АД - 7 бр. Бели Извор Циментови мелници и складове 2000, 2001, 2002
Titan - "Златна Панега Цимент" АД - 6 бр. Златна Панега Експедиция 2005, 2006
ТЕЦ Варна ЕАД - 2 бр. Eзерово 2005
Трасинженеринг – 1 бр. Хасково 2008
5. Нисковолтови табла „OKKEN”
Нефтохим Бургас 2006
Агрополихим АД Девня 2006
Фуражни заводи
1. Интегрирана автоматизирана система за фуражни заводи
Фуражен цех Мранчево 2005
Строителни материали и др. суровини
1. Автоматизирана система за управление на млени продукти
Каолин ЕАД Ветово Цех за млени продукти 2018
2. Автоматизирана система за управление на процесите, базирана на PCS
Каолин ЕАД Ветово Процесна Контролна Система (PCS) 2018
3. Разширение на Система за Автоматизация ATEX
ХЕНКЕЛ България Мировяне Разширение на Система за Автоматизация ATEX 2019
1.
Холсим (България) АД Бели Извор Кариера "Лиляче" 2018