Проекти
Всички държави
Циментова индустрия
1. Система за автоматичен контрол на Въртящи пещи
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ 2 2006, 2008
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Пещ 4 и 5 2005, 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ 2 2004, 2005
Холсим (Русия) – "Волскцимент ОАО" – 5 бр. Волск Пещ 4, 5, 6, 7 и 8 2005 - 2008
2. Система за автоматичен контрол на Въглищна мелница
Холсим (България) АД Плевен Въглищна мелница 1999
Холсим (България) АД Бели Извор Въглищна мелница 2000, 2006
Tитан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Въглищна мелница 2009
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Въглищна мелница 2003
3. Система за автоматичен контрол на Циментови мелници
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 1, 2, 3 2002, 2004, 2008
Холсим (България) АД Плевен Циментови мелници 1-4 2000, 2008
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Циментови мелници 1-9 2004, 2006, 2009, 2010
Italcementi - "Вулкан" АД Димитровград Циментови мелници 1-4 2004, 2005, 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментови мелници 1 и 2 2005, 2008
Tитан - "ШАРСЕМ" Косово Циментова мелница 3 2003
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Циментова мелница 5 до 11 2006,2007,2008,2009
Holcim (Rus) CM OAO - "Shurovsky Cement" Коломна Циментови мелници 5, 6, 7 и 8 2007, 2008, 2011
4. Система за автоматичен контрол на Суровинна мелница
Холсим (България) АД Бели Извор Суровинни мелници 1, 2 2002, 2006
Холсим (България) АД Плевен Суровинни мелници 1, 2 2003
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Суровинни мелници 4, 5 2004, 2005
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Суровинна мелница 1 2005
5. Система за автоматичен контрол на Обезпрашаване на Циментова мелница, Пещ и Клинкер охладител
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ, Клинкер охладител, Циментови мелници 1, 2, 3 2004, 2005, 2006, 2008
Tитан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Пещ 4, Пещ 5, Клинкер охладител 4 и 5 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ, Циментови мелници 1 и 2 2005
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Циментови мелници 9, 10, 11; Пещ 5, 6 и 8 2005, 2007, 2008
Lafarge - "AshakaCem" Nigeria Пещ 1 и 2 2006
6. Система за автоматичен контрол на Насипно товарище
Холсим (България) АД Плевен Експедиция 2000
Холсим (България) АД Бели Извор Експедиция 2004
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Експедиция 2005
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Експедиция 2006
7. Система за автоматичен контрол на дозиране на циментови силози
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 2000
Холсим (България) АД Плевен Циментови мелници 2005
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Циментови мелници 2007
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментови мелници 2003
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Циментови мелници 9, 10, 11 2005
8. Система за автоматичен контрол на пакетиране
Холсим (България) АД Бели Извор Завод за Пакетиране 2000
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Завод за пакетиране 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Завод за Пакетиране 2005
Holcim (Rus) CM OAO - "Shurovsky Cement" Коломна Завод за Пакетиране 2010
Холсим (България) АД Бели извор Пакетираща машина "Ventomatic" 2015, 2016
9. Система за автоматичен контрол на Клинкер транспорт
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ 2006
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Пещ 5 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ 2005
Холсим (Русия) - "Волксцимент ОАО" Волск Пещ 3 2008
10. Система за автоматичен контрол на Помпена станция
Холсим (България) АД Бели Извор Помпена станция 2002
HOLCIM (Rus) CM OAO Коломна, Русия Помпена станция - река ОКА 2013
11. Система за автоматичен контрол на алтернативни горива
Холсим (България) АД Бели Извор SRF 2009, 2011
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Цимент SRF 2011
12. Система за автоматичен контрол на пепелина
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 2007
Титан - "Златна Панега Цимент" АД Златна Панега Циментови Мелници 2005, 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментова мелница 2007
Lafarge (Russia) Воскресенск Циментови мелници 2012
13. Комплексна производствена линия
Холсим (България) АД Бели Извор Нова комплексна производствена линия 2006, 2007
Титан – “Златна Панега Цимент” АД Златна Панега Нова комплексна производствена линия 2005, 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Цялостна линия 2004, 2005
Holcim (Rus) CM ОАО - "Shurovsky Cement" Коломна Цялостна линия 2009-2013
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Нова производствена линия 2014, 2015, 2016
Холсим Аржентина Malagueño, Кордоба Нова производствена линия 2018, 2019
14. Система за автоматичен контрол на подаване и изгаряне на гуми
Italcementi - "Девня Цимент" АД Девня Пещ 2003
Холсим (България) АД Бели Извор Пещ 2007
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Пещ 2006
15. Система за мониторинг на емисиите
Холсим (България) АД Бели Извор завод 2003, 2006
Холсим (Сърбия) д.о.о Нови Поповац 2007
16. Процесен инженеринг, програмиране, инсталация, супервизия, тестване и пускане в експлоатация
Холсим (Азербайджан) - "Циментов завод Гарадах" Баку Инженерингови Услуги 2012
Eurocement – "Podgorensky cement plant" Подгоренский Инженерингови услуги 2012
Holcim (Azerbaijan) - "Гарадах цимент" Баку Модернизация на контролна система за цех пакетиране и сушене 2014
Холсим (Азербайджан) - "Циментов завод Гарадах" Баку Ъпгрейд на съществуващ софтуер на Стакер / Реклаймер 2015
17. Автоматизирана система за управление на ръкавен филтър
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Ръкавен филтър 8 2007
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Ръкавен филтър 6 2008
18. Автоматизирана система за управление на пакетиране и експедиция
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Пакетиране и Експедиция 2013
19. Процесно и електро-оборудване за машина Haver & Boecker
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск 2013
20. Автоматизирана система за управление на сушилен барабан за добавки №5
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Сушилен барабан №5 2013
21. Автоматизирана система за управление на палетизация
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Палетизация 2013
Холсим (България) АД Бели Извор Палетизация 2021, 2022
22. Автоматизирана система за управление на лентов конвейер
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Лентов конвейер 2013
23. Автоматизирана система за управление преработка на суровини
Holcim (Rus) CM ОАО Коломна, Русия AFR 2013
24. Доставка на електро и процесно оборудване и услуги за Циментова мелница 4
HOLCIM (Rus) CM OAO Коломна, Русия Циментова мелница 4 2013
25. Доставка на оборудване и услуги за Подстанции "Ниско" и "Средно" напрежение
Холсим (България) АД Бели Извор Подстанции "Ниско" и "Средно" напрежение 2013
26. Автоматизирана система за управление транспорт на цимент
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментова мелница 1 2014
27. Доставка на процесно и електро оборудване и услуги за разпределителна система за феро сулфат
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Циментова мелница 1 2013
28. Услуги за електро-тестване и пускане в експлоатация
Eurocement – "Podgorensky cement plant" Подгоренск 2013
29. Автоматизирана система за управление на инсталация за сода бикарбонат
Холсим (България) АД Бели Извор Инсталация за сода бикарбонат 2013
30. Автоматизация на охлаждаща инсталация на Циментова Мелница 3
Холсим (България) АД Бели Извор 2013
31. Модернизация на система за товарене на цимент в циментов завод "Мишколц"
Holcim (Hungary) Zrt. - Циментов завод Мишколц Мишколц Експедиция 2009
32. Реконструкция на разпределителна система средно напрежение в завод "Chekka"
Holcim (Liban) S.A.L 2013,2014,2015,2016
33. Автоматизация на инсталация за сухи строителни смески
Техногипс ЕАД Стара Загора регион Инсталация за сухи смески 2012
34. Автоматизирана система за управление на Eлектрофилтри 1, 2 на Пещ 4
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск Електрофилтри 1,2 на Пещ 4 2013, 2014
35. Доставка на eлектро-оборудване, инсталация, тестване и пускане в експлоатация
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" Волск HVAC Палетизация 2012
Holcim (Rus) CM OAO Коломна Циментови мелници 2012, 2013
36. Автоматизирана система за извличане на горещо брашно
Холсим (Сърбия) д.о.о. Нови Поповац Извличане на горещо брашно 2014
37. Автоматизирана система за редуциране на NOx
Холсим (България) АД Бели Извор NOx 2014
"Златна Панега Цимент" АД Златна Панега NOx 2014
38. Проект "под ключ" - Доставка на ел.апаратура, инженеринг, ел.инсталация, супервизия и внедряване
Лафарж цимент – "Циментов завод Ферзиково" Ферзиково Силози 4-9 2016
Холсим (България) АД Бели Извор Разтоварващ шнек V03-ES1 2015, 2016
Златна Панега Цимент АД Златна Панега Циментова мелница 9 2016
39. Модернизация на контролна система
Холсим (България) АД Бели Извор SRF 2 2014
Холсим (България) АД Бели Извор SRF завод 2016
40. Нова автоматизирана система за управление на завод
Холсим (България) АД Бели Извор Нова контролна система 2016, 2017
CRH (Slovensko) a.s. – Циментов завод Турна Турна PCS 2017,2018,2019
41. Автоматизирана система за управление на транспортьор и конвейер
Холсим (България) АД Бели Извор 490-PN3, 490-SX2 2015, 2016
42. Електронна система за отчитане на вода
Златна Панега Цимент АД Златна Панега Отчитане на вода 2015
43. Услуги за демонтаж на електро оборудване
Златна Панега Цимент АД Златна Панега Циментова мелница 9 2015
44. Замяна и реинженеринг на управлавяща система на завода
CRH (Сърбия) d.o.o. Нови Поповац Хардуер и Софтуер 2015
45. Обучение PCS7
CRH (Сърбия) d.o.o. Нови Поповац PCS7 2016
46. Автоматизирана система за управление на силози
LafargeHolcim Austria – Zementwerke GmbH Манесдорф Модернизация, части Електро и Автоматизация на Силози SA2&SA3 2017, 2018
Холсим (България) АД Бели Извор Силоз 18 2021
47. Реконструкция на Клинкер охладител
CRH (Slovensko) a.s. – "Циментов завод Турна" Турна Клинкер охладител 2018
48. Автоматизация на нова шредерна линия
Холсим (България) АД Бели Извор нова шредерна линия 2018
49. Модернизация на Помпена станция
Холсим (България) АД Бели Извор помпена станция 2018
50. Модернизация на контролна система за алтернативни горива
Холсим (България) АД Бели Извор Алтернативни горива 2019
51. Модернизация на лентов транспорт за SRF
Холсим (България) АД Бели Извор Лентов транспорт за SRF 2019
52. Ново КРУ за Циментова Мелница
Холсим (България) АД Бели Извор Циментова мелница 2021
53. Подмяна на честотен регулатор на двигател
Холсим (България) АД Бели Извор Циментова мелница 1 2021
54. Замяна на първичен и вторичен шредер SRF 2
Холсим (България) АД Бели Извор SRF 2 2022
55. Проект Електро и Автоматизация за Нови силози за добавки към циментови мелници
Холсим (България) АД Бели Извор Циментови мелници 2022, 2023
56. Проект Електро и Автоматизация за Инсталация за прахообразни материали
Холсим (България) АД Бели Извор Инсталация за прахообразни материали 2023
57. Проект Електро и Автоматизация за Инсталация за Tyre Textile / NON АТЕХ
Холсим (България) АД Бели Извор Инсталация за Tyre Textile / NON АТЕХ 2023
58. Ъпгрейд на разтоварищна количка 291-TR1
Холсим (България) АД Бели Извор Разтоварищна количка 2023
59. Реконструкция на ВРУ кариера Лиляче
Холсим (България) АД Бели Извор Кариера Лиляче 2023, 2024
60. Проект Електро и Автоматизация за Инсталация за насипни материали
Холсим (България) АД Бели Извор Инсталация за насипни материали 2023, 2024
Стъкларска индустрия
1. Автоматизирана система за управление на дозиране, смесване и транспорт на материали
Youla Glass - "Стинд" София Ванна пещ 1998
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Ванна пещ 2000
"Рубин" Плевен Ванна пещ 2005
Youla Glass - "Ново стъкло" Нови Пазар Ванна пещ 2005, 2006
2. Автоматизирана система за управление на пещи за стъкло
"Рубин" Плевен Пещи II, IV, V 1996, 2004
"Диамант" Разград Феростъкло 1997
3. Температурен контрол на стъкларски фидери
"Рубин" Плевен Пещ II, IV, V 1995
Youla Glass - "Стинд" София Цех I, II 1997
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Пещ V 1999
Стъкларски завод "Одеса" пещ 2000
Стъкларски завод "Алма Ата" пещ 2001
4. Автоматизирана система за управление на темперни пещи
Youla Glass - "Стинд" София Цех II 1998
5. Интегрирана система за управление на стъкларски заводи
„Рубин" Плевен 1997, 2005
"Диамант" Разград Пещ 1997
6. Автоматизирана система за управление на цех за подготовка на суровини
Глас Индъстри АД Парачин Цех за подготовка на суровини 2013
7. Доставка на eлектро-оборудване и извършване на инжeнерингови услуги
Рубин АД Плевен Материален цех 2012
8. Софтуер на САТ за Автомобилни и ЖП кантари
Дружба Стъкларски заводи АД - ЮЛА Груп Пловдив 2011
9. Модернизация на система за управление и дозиране
Ново Стъкло EАД Нови Пазар Материален цех 2016
10. Модернизация на контролна система
Рубин АД Плевен Материален цех, подаване на трошки за "5-та Пещ" и "6-та Пещ“ 2018
Строителни материали и др. суровини
1. Автоматизирана система за управление на млени продукти
Каолин ЕАД Ветово Цех за млени продукти 2018
2. Автоматизирана система за управление на процесите, базирана на PCS
Каолин ЕАД Ветово Процесна Контролна Система (PCS) 2018
3. Разширение на Система за Автоматизация ATEX
ХЕНКЕЛ България Мировяне Разширение на Система за Автоматизация ATEX 2019
Продукти на САТ
1. Лентови Дозатори
Холсим (България) - "Плевенски цимент" АД - 22 бр. Плевен Циментови и Суровинна мелници 1999, 2001
Холсим (България) АД - 17 бр. Бели Извор Циментови и Суровинни мелници 2001, 2003, 2007
Italcementi - "Вулкан" АД - 12 бр. Вулкан Циментови мелници 2002, 2003
Italcementi - "Девня цимент" АД - 1 бр. Девня Циментова мелница 2004
Titan - "Златна Панега Цимент" АД - 24 бр. Златна Панега Циментови и Суровинни мелници 2004, 2005, 2006, 2007
Холсим (Сърбия) д.о.о. - 22 бр. Нови Поповац Циментови и Суровинни мелници 2003, 2007
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" - 18 бр. Волск Циментови мелници 9, 10, 11 2007, 2008
Holcim (Rus) CM OAO - "Shurovsky Cement" - 1 бр. Коломна Циментови мелници 5, 6 2007, 2008
Титан - "ШАРСЕМ" - 7 бр. Косово 2003, 2011
Холсим (Русия) - "Волскцимент ОАО" - 2 бр. Волск Циментова мелница 7 и 8 2012
HOLCIM (Rus) CM OAO - 1 бр. Коломна, Русия Лентов Дозатор 2013
КЦМ АД - 9 бр. Пловдив 2012-2013
Holcim (Rus) CM OAO - 2 бр. Коломна Лентов дозатор 2015
2. Електронни кантари за автомобили
Холсим (България) АД - 4 бр. Бели Извор Експедиция 1999, 2006
Холсим (България) АД - 3 бр. Плевен Eкспедиция 2000, 2004
Холсим (България) – "Обединени Кариери София" – 6 бр. София Кариери 2001, 2002
Холсим (България) – "Обединени Кариери Пловдив" – 3 бр. Пловдив Кариери 2003, 2006
Titan - "Златна Панега Цимент" АД – 4 бр. Златна Панега Експедиция 2004, 2005
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Eкспедиция 1999
"ШАРСЕМ" - 3 бр. Косово Експедиция 2002
Холсим (Сърбия) д.о.о. - 4 бр. Нови Поповац Експедиция 2004, 2005
3. Електронни кантари за вагони
Холсим (България) АД Бели Извор Експедиция 2000
Youla Glass - "Дружба" Пловдив Експедиция 2001
Titan - "Златна Панега Цимент" AД Златна Панега Eкспедиция 2006
4. Лентови везни
Холсим (България) - "Плевенски Цимент" - 4 бр. Плевен Циментови Мелници 2000
Холсим (България) - "Обединени Кариери София" - 6 бр. София Кариери 2000
Холсим (България) АД - 7 бр. Бели Извор Циментови мелници и складове 2000, 2001, 2002
Titan - "Златна Панега Цимент" АД - 6 бр. Златна Панега Експедиция 2005, 2006
ТЕЦ Варна ЕАД - 2 бр. Eзерово 2005
Трасинженеринг – 1 бр. Хасково 2008
5. Нисковолтови табла „OKKEN”
Нефтохим Бургас 2006
Агрополихим АД Девня 2006
Бетонови заводи
1. Интегрирана автоматизирана система за бетонови заводи
Домостроител Владимир 1991
ЗСК Стара Загора Стара Загора 1992
Метални конструкции Пловдив 1992
Софстрой София "Барите", "Плавателен канал", "Корията" 1993, 1995, 1997
Домострооене Бургас 2002
ЗСК Лозово Бургас 2002
Холсим (България) – “Комарс” Пловдив 2007
Бетонови възли Хавана 1991
Енергетика
1. Автоматизирана система за управление на кран 30t
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2000
2. Автоматизирана система за управление на кран 25t
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2002
3. Автоматизирана система за управление на портален кран "ATLANT" - 4 бр.
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2003
4. Нисковолтова разпределителна система - табла (0.4 kV)
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово 2002
5. Автоматизирана дозираща система за въглища
ТЕЦ Варна ЕАД Eзерово Блок 1, 2, 3 и 6 2004, 2008
6. Автоматизирана система за управление на синхронни двигатели
TEЦ Варна ЕАД Eзерово Мелници 4, 4А, 6 и 6А 2008
7. Автоматизирана система за управление на транспорт на въглища
ТЕЦ Русе Русе 2005
Металургия
1. Автоматизирана система за управление на цех "Агломерация"
Global Steel - "Кремиковци" АД София Агломерация 2006, 2007
2. Проект "под ключ", част "Електро" и "Автоматизация"
КЦМ АД Пловдив Нов оловен завод 2012, 2013, 2014
Фуражни заводи
1. Интегрирана автоматизирана система за фуражни заводи
Фуражен цех Мранчево 2005